Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie logo Program Rozwoju Uczelni Kształcenie kadr inżynieryjnych na potrzeby rynku żywieniowego
Dlaczego warto? Zawód poszukiwany na rynku pracy Niskie koszty studiowania Atrakcyjny program praktyk Płatne staże dla najlepszych Zapisz się już dziś!
Technologia żywności i żywienie człowieka O uczelni

W kwietniu 1997 r. Rada Programowa, w skład, której weszli naukowcy z wielu
uczelni w Polsce, a także eksperci z zagranicy opracowała koncepcję programową
WSHiT. W lipcu 1998 r. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Warszawie jako
założyciel Uczelni złożyło do Ministra Edukacji Narodowej o utworzenie WSHiT
w Częstochowie. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Główną
Szkolnictwa Wyższego Minister Edukacji Narodowej - prof. Mirosław Handke
podpisał decyzję (nr DNS-1-0145-752/RO/99) z dnia 21 października 1999 r.
o udzieleniu zezwolenia na utworzenie WSHiT z siedzibą w Częstochowie.
Po spełnieniu dalszych warunków 28 grudnia 1999r. Minister Edukacji Narodowej
podpisał decyzję (nr DNS-1-0145-5/RO/99), na mocy której Uczelnia mogła
rozpocząć działalność.

Uczelnia rozwija się dynamicznie  ma coraz lepszą kadrę nauczycieli akademickich, coraz
lepszą bazę dydaktyczną,  rośnie również ilość studiującej w niej młodzieży w latach
2002 - 2005 osiąga liczbę około 1500 osób. Wykłady prowadzą profesorowie
i inni nauczyciele akademiccy m.in. ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, UJ i AE
w Krakowie, AWF Katowice i Kraków, a także praktycy i menedżerowie z zakresu turystyki
i hotelarstwa z Częstochowy oraz regionu śląskiego i małopolskiego.

W 2007 roku Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie uzyskała kartę
Podstawową Uczelni Erasmusa. Tym samym znalazła się w gronie szkół wyższych Unii
Europejskiej, które mają możliwość współpracować ze sobą w ramach programu "Uczenie
przez całe życie". W ramach programu zostały podpisane umowy: z The College of
Tourism and Hotel Management  Cypr – Nikozja, Kaunas College Litwa- Kowno, International University College Bułgaria – Dobricz, Alexander Technological Educational Institution
of Thessaloniki –Grecja- Saloniki. Państwowa komisja Akredytacyjna w kwietniu 2007 roku  pozytywnie ocenia Uczelnię i przyznaje jej prawo nauczania na Kierunku „turystyka i rekreacja”
do 2012 roku.

Rok później Uczelnia otrzymała certyfikat ”Wiarygodna Szkoła”  przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Uczelnia prowadzi międzynarodową współpracę naukową z Uczelniami Federacji Rosyjskiej: z  Tulskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Tule,  Uniwersytetem Państwowym w Tule, Wszechrosyjskim Instytutem Finansów ( filia w Tule) oraz Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Szui. Strategia rozwoju uczelni wymaga, aby
stworzyć w regionie możliwość kształcenia młodzieży  w zakresie technologii żywności. Starania uczelni w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostają uwieńczone sukcesem.

 Z dniem 2 grudnia 2008 roku Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki  uzyskała  zgodę  na prowadzenie kierunku „Technologia żywności i żywienie człowieka”  - decyzja nr DSW-2-04-6014-104/08.

Ponadto, Uczelnia organizuje konferencje naukowe i spotkania z ciekawymi ludźmi. Już po raz
drugi odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z nowego cyklu : „Turyzm, Ekonomika, Kształcenie- integracja, inwestycje, innowacje”.  Dużym powodzeniem cieszyła się pierwsza konferencja z cyklu Turystyka-Żywienie-Żywność  na temat: „Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność”. W rok 2010 Uczelnia  uzyskała dofinansowanie z projektu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W lutym rozpoczęła realizację projektu „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności – studia podyplomowe”.

Obecnie kształcimy na kierunkach :

  • Technologia żywności i żywienie człowieka

  • Turystyka i rekreacjaAktualności
04.06.2014Prace pisemne za nieobecności na zajęciach terenowych

Osoby, które były nieobecne na ćwiczeniach terenowych mają za zadanie przygotować prace pisemne w bibliotece. Lista osób oraz wymagania dotyczące prac znajdują sie poniżej do pobrania. Termin oddania prac upływa z dniem 14 czerwca 2014r.

Lista nieobecności na ćwiczeniach terenowych sem. IV - pobierz tutaj
Lista nieobecności na ćwiczeniach terenowych sem. VI - pobierz tutaj
 

Czytaj więcej ...
03.06.2014Zapisy na praktyki we FRUKTUSIEOsoby, które będą odbywać praktykę zawodową we FRUKTUSIE proszone są o zgłoszenie się do mgr inż. Małgorzaty Szymocha w dniu 7 czerwca 2014r. w godz. 10.00 - 14.00 celem ustalenia terminu odbywania praktyk.
Czytaj więcej ...
14.05.2012Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie najlepszą uczelnią licencjacką w województwie śląskim

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie znalazła się na 12 miejscu w Rankingu Niepublicznych Uczelni Licencjackich i Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce.

Czytaj więcej ...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
O projekcie| Rekrutacja| Aktualności| O uczelni| Dziekanat| Plany zajęć| Zajęcia fakultatywne| Praktyki/Staże| Biblioteka| Biuro karier
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa
Tel.: tel. 0-34 324-15-17, 324-38-83 | E-mail: wshit@wshit.edu.pl
© Copyright 2011 WSHiT. Wszelkie prawa zastrzeżone.